• Hjelp til vurdering i utlandet

    Vår ekspertise består i å hjelpe pasienter til best mulig medisinsk vurdering og behandling. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å få en vurdering i utlandet, Med vårt utstrakte nettverk i USA, er vårt mål å bistå i tilretteleggelsen av denne type kunnskapsbasert vurdering og evt behandling.

    Les mer
  • Medisin i USA

    Gjennom mange års målrettet arbeid med kunnskapsbasert behandling, har våre samarbeidspartnere i USA utviklet internasjonal ekspertise både når det gjelder diagnostisering så vel som behandling av medisinske tilstander

    Les mer

For World Class Health Care

Vårt mål er å tilrettelegge for best mulig utredning og behandling på tvers av landegrenser og fagmiljøer.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.