• Hjelp til vurdering i utlandet

  Vår ekspertise består i å hjelpe pasienter til best mulig medisinsk vurdering og behandling. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å få en vurdering i utlandet, Med vårt utstrakte nettverk i USA, er vårt mål å bistå i tilretteleggelsen av denne type kunnskapsbasert vurdering og evt behandling.

  Våre tjenester
 • Medisin i USA

  Gjennom mange års målrettet arbeid med kunnskapsbasert behandling, har våre samarbeidspartnere i USA utviklet internasjonal ekspertise både når det gjelder diagnostisering så vel som behandling av medisinske tilstander

  Behandlingsplan
 • Selskapet NMC

  Norwegian Medical Consulting er et internasjonalt Concierge Medicine selskap som har spesialisert seg i tilrettelegging av vudering og behandling hos verdens fremste eksperter i utlandet.

  Om oss

For World Class Health Care

Vårt mål er å tilrettelegge for best mulig utredning og behandling på tvers av landegrenser og fagmiljøer.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Feature image
Quickly With Plugins

Site speed is one of the few ranking that Google has officially confirmed.

Test

Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install the WordPress for the first time on your machine you stuck with this default username.

So in order to secure your website and make things difficult for hackers Admin. Consequently, it becomes easier for hackers to crack your password anytime.

Test 3

Order to secure your website.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.
Many of you have a WordPress administrator.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.
Many of you have a WordPress administrator username set as Admin because when you install for the first time on your machine you stuck with this default username.